TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Nghi thức ngoại giao trong môi trường kinh doanh quốc tế "

 

Thời gian đào tạo:

23/04/2016

 

 

Hoa Sen Group 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7