top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp" cho 20 nhân viên Công ty Atotech Việt Nam

Atotech là một trong những nhà cung cấp hàng đầu hệ thống sản xuất đồng bộ, hóa chất, thiết bị, bí quyết và dịch vụ cho mạ trang trí và kỹ thuật chuyên dụng, chất bán dẫn và sản xuất bo mạch điện tử. Bên cạnh ngành kinh doanh nòng cốt là GMF (Hòan thiện bề mặt kim lọai) và điện tử (sản xuất bo mạch điện tử), các ngành kinh doanh khác như là Electronics Material (Vật liệu cho công nghiệp điện tử) và Wafer (Bản mỏng) đóng vai trò ngày càng quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của Atotech và khách hàng. Với tổng hành dinh tại Berlin và cũng như hiện diện tại các vùng và lãnh thổ công nghiệp chủ chốt trên thế giới, châu Á, châu Mỹ và châu Âu, Atotech thực sự là công ty đa quốc gia với hơn 3,200 nhân viên trên hơn 35 quốc gia.
Khóa học được diễn ra vào ngày: 21 & 22/10/2010

 

Công ty Atotech Việt Nam

bottom of page