top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp" cho khoảng 30 nhân viên của công ty CP Thú y Xanh diễn ra vào ngày 18.10.2013 vừa qua

Công ty Cổ Phần Thú Y Xanh - Greenvet Jsc

bottom of page