top of page

Chương trình đào tạo chứng chỉ kinh doanh chuyên nghiệp-CBP Hoa kỳ

CBP (Cetified Business Professional) là Chương trình Đào tạo Chứng chỉ Kinh doanh Chuyên nghiệp được thiết kế bởi Hiệp hội Đào tạo Kinh doanh Quốc tế (IBTA - International Business Training Association) – Hoa Kỳ.

 

Chương trình CBP là tiêu chuẩn toàn cầu cho những kỹ năng kinh doanh cần thiết được công nhận trên toàn thế giới, từ Mỹ, Canada, Caribe, Châu Phi, Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ, đến Singapore và vùng Viễn Đông.

 

Với kỳ thi trực tuyến vào cuối khóa học như một công cụ sát hạch kiến thức & kỹ năng của học viên thông qua các bài tập tình huống xuyên suốt đề thi là một ưu thế đặc biệt của chương trình CBP. 

 

Chính vì kỳ thi này giúp cho ban lãnh đạo của các doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của các khóa đào tạo nên đã có rất nhiều công ty đa quốc gia & tập đoàn lớn sử dụng để đào tạo cho nhân viên

 

 

 

 

bottom of page