top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ Năng Viết Báo Cáo Chuyên Nghiệp"cho hơn 20 nhân viên Công Ty Garena

Khóa học được diễn ra trong ngày 23.02.2013 vừa qua:

 

 

Công ty GARENA

bottom of page