top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng bán hàng và giao tiếp chuyên nghiệp" cho gần 40 nhân viên Ngân hàng TMCP XNK EXIMBANK

Khóa học được diễn ra vào ngày 08; 15 &22/09/2012

 

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

 

 

Ngân hàng Eximbank

bottom of page