top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức 3 khóa học cho gần 30 nhân viên Công ty Cổ phần eSys Việt Nam

  • Khóa học "Interpersonal Skills" diễn ra vào ngày: 4, 11, 18 & 25/05/2013

  • Khóa học "Coaching Skills"  diễn ra vào ngày: 11, 13 & 15/06/2013

  • Khóa học "Effective Presentation Skills " diễn ra vào ngày: 18, 20, & 22/06/2013

 

Kỹ năng kèm cặp hướng dẫn nhân viên trong công việc hàng ngày, nhân viên mới tuyển, nhân viên mới được đề bạt vào vị trí mới được ban giám đốc Esys xác định là rất thiết yếu trong việc phát triển nhân viên và nâng cao năng lực làm việc. 

Thực tế, các trưởng phòng tại Esys chia sẻ họ gặp khá nhiều khó khăn khi hướng dẫn nhân viên, phải hướng dẫn nhiều lần để nhân viên hiểu được cách thực hiện công việc. 

Tại lớp học, Talentlink đã thực hành nhiều tình huống "Coaching/ kèm cặp hướng dẫn thực tế" để các học viên đóng vai, thực hành các mô hình hướng dẫn, rút kinh nghiệm và trao đổi thực tế.

Talentlink cũng giới thiệu các tài liệu hướng dẫn, mô hình ứng dụng trong các buổi thực hành và giải đáp thắc mắc của các anh chị học viên, làm hành trang để áp dụng vào công việc thực tế sau lớp học.

Công ty Cổ phần eSys Việt Nam

bottom of page