top of page
KHÓA HỌC " KỸ NĂNG QUẢN LÝ "

Công ty TNHH Detmold Packaging Việt Nam

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng quản lý"

 

Thời gian đào tạo:

27 & 28/05/2014

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

Nguyễn Gia Huy

Cách giao tiếp qua điện thoại

Cách giao tiếp qua email

Nhận biết được các loại người trong giao tiếp

Cách giải quyết mâu thuẫn

 

Nguyễn Thị Hà

Mục tiêu khóa học & Nội dung truyền tải rõ ràng đi vào

 

Bùi Thanh Trung

Giảng viên nhiệt tình , vui vẻ , kiến thức rộng

Nhiều kinh nghiệm thực tế từ giảng viên

Sự tổ chức chuyên nghiệp

 

Phạm Thị Thu Thủy

Rút ra được cách giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn

Biết được cách giao tiếp

Biết được cách viết Email sao cho người ta muốn học

 

Nguyễn Thành Phúc

Sôi động

Chuyên Nghiệp

Thú vị

 

Trần Kim Phượng

Chuyên nghiệp

Sôi động

Hợp tác

 

Trần Thanh Tiền

Cô giáo nhiệt tình

Giúp hiểu thêm về kỹ năng kiềm chế cảm xúc tránh mâu thuẫn

Tự tin hơn trước đám đông

 

 

Trần Thị Thanh Xuân

Nâng cao được kỹ năng giao tiếp & tự tin bản thân

 

Thái Hiền

Thực tế

Có hệ thống

Rõ ràng

 

Trần Hoàng Nam

Chiến lược giải quyết mâu thuẫn

 

Nguyễn Tấn Tài

Kỹ năng giao tiép

Giải quyết mâu thuẫn

Giáo viên giảng dạy rất chuyên nghiệp

 

Nguyễn Phước Tín

Khả năng truyền đạt kiến thức của giảng viên tốt

Càm thấy bài học rất hữu ích trong công việc

 

Nguyễn Thị Yến Nhanh

Xác định được rào cản trong giao tiếp là gì đẻ dễ dàng xử lý

Xác định mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn

 

Nguyễn Minh Luân

Hào hứng

Hữu ích

Lý Thị Hải

Giáo viên dạy rất tốt, nhiệt tình dễ thương

Đưa nhiều tình huống để giải quyết

Bài giảng tài liệu tốt

 

Nguyễn Kim Thoa

Có thêm kiến thức áp dụng ích thực tế

Khả năng thuyết trình của bản thân được cải thiện

Giảng viên giỏi giúp em tiếp nhận hiệu quả

 

Đinh Thị Yến Nhi

Nội dung đi xác thực tế rất dễ hiểu và dễ tiếp thu

Giáo viên cũng rất dễ thương truyền đạt rất dễ hiểu

 

Nguyễn Văn Tâm

Cách viết mail theo chuẩn

Cách giải quyết một số khuất mất trong giao tiếp

 

Trần Thế Hoàng

Hào hứng

Thú vị

Hữu ích

 

Võ Thanh Tâm

Cô nêu nhiều ví dụ rất thiết thực bám sát bài nội dung học

Nội dung bố cục rõ ràng và cách trình bày sôi động

bottom of page