top of page
KHÓA HỌC " KỸ NĂNG QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN"

Công ty TNHH Detmold Packaging Việt Nam

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng quyết định và giải quyết mâu thuẫn"

 

Thời gian đào tạo:

27 & 28/07/2014

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?
bottom of page