top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Quản lý Bán hàng" cho Công ty Cổ phần DV và XD Địa ốc Đất Xanh

Khóa học được diễn ra vào các ngày: 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20 và 22/05/2009

 

DAT XANH Group

bottom of page