top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Kỹ năng Bán hàng chuyên nghiệp "

 

Thời gian đào tạo:

03 & 04 / 08 / 2017

 

 

Công Ty Cổ Phần DAIKIN Việt Nam

bottom of page