TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng Thương Lượng trong bán hàng"

 

Thời gian đào tạo:

15/09/2017

 

Công ty Cổ Phần Việt Kim 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/89