top of page

Công ty Cổ Phần Việt Kim 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng thuyết trình hiệu quả"

 

Thời gian đào tạo:

26&28/07/2016

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

NGUYỄN VĂN VINH

 • Thu hút được người nghe tăng cường thêm kĩ năng này

 • Kiểm soát tất cả tình huống

 • Giải quyết các câu hỏi mang tính căng thẳng

 

THÁI VĂN LY

 • Cách chuẩn bị 1 bài presentation

 • Cách trình bày trước đám đông

 • Cách trả lời lựa chọn câu trả lời trong trình bày

 

HỒ MINH ĐỨC

 • Biết cách diễn giải, trình bày slide

 • Biết các điểm nhấn

 • Kỹ năng trình bày

 

TRẦN THỊ THẢO VY

 • Ví dụ cụ thể, thực tế, dễ ứng dụng

 

HUỲNH QUÝ HÙNG

 • Tự tin trước đám đông

 • Thực hành hiệu quả

 • Bố trí bố cục theo trình tự

 

VÕ THANH DŨNG

 • Khả năng thuyết trình

 • Kỹ năng xử lý tình huống

 • Cách giải quyết vấn đề

 

NGUYỄN NGỌC LINH

 • Học thêm các kỹ năng làm slide

 • Có được những kinh nghiệm khi trình bày

 • Cảm thấy tự tin hơn

 

THÒNG QUỐC VÂN

 • Thủ thuật trong PowerPoint

 • Cách trả lời câu hỏi khó

 

bottom of page