top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng thuyết trình hiệu quả " cho gần 30 nhân viên Công ty TNHH SC Johnson & Son

Khóa học được diễn ra vào ngày: 28 & 29/6/2012

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

 

 

Công ty SC Johnson & Son

bottom of page