top of page

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Phương Mai

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Kỹ Năng Quản lý Bán Hàng Hiệu Quả "

 

Thời gian đào tạo:

06 & 07/01/2018

 

bottom of page