Công ty Cổ Phần Việt Kim 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/88

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp & Kỹ năng thương lượng trong bán hàng"

 

Thời gian đào tạo:

06&07/09/2018