top of page

Công ty TNHH CapitaLand ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Kỹ Năng Giao Tiếp Và Sử Dụng Ngôn Ngữ Cơ Thể Hiệu Quả "

 

Thời gian đào tạo:

09/10/2018

 

 

bottom of page