top of page

Chương trình CBP, IBTA - Hoa Kỳ

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ ( Thứ 7 & Chủ nhật)

Chi phí: 4,200,000 VND

 

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ ( Thứ 7 & Chủ nhật)

Chi phí: 4,200,000 VND

 

Please reload

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ & & Chủ nhật)

Chi phí: 4,200,000 VND

 

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ & & Chủ nhật)

Chi phí: 4,200,000 VND

 

Please reload

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ & & Chủ nhật)

Chi phí: 4,200,000 VND

 

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 72 giờ (Thứ & & Chủ nhật)

Chi phí: 9,900,000 VND

Please reload

bottom of page