top of page

Công ty TNHH CapitaLand

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Advanced Selling Skills"

 

Thời gian đào tạo:

26 & 27/06/2014

 

KHÓA HỌC " KỸ NĂNG GIAO TIẾP & THUYẾT PHỤC HIỆU QUẢ"
Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

Phạm Thị Thùy Trang

 

 • Social Styles

 • Close sales

 

Đoàn Thị Thu Hà

 • Được thực hành với nhiều tình huống xảy ra trong thực tế của công việc

 • Mọi người có thể chia sẽ những kiến thức cần thiết mà có thể áp dụng được trong công việc & cuộc sống

 

 

 

Nguyễn Cảnh Tùng - Sales Excutive

 • Tâm đắc phần tóm lược thông tin " Advanced Selling Skills" vì dễ dàng hệ thống kiến thức (mindset)

 • Kỹ năng chốt sales

 

Tô Hồng Ngọc

 • Học viên có nhiều cơ hội hoạt động nhóm 

 • Nhiều ví dụ cần có sự tham gia của học viên

 

 

Trần Hạ Hoài Vi

 • Học viên được thực hành thực tiễn về tình huống, sản phẩm cụ thể sát với công ty

 • Cơ hội thi đấu giữa các nhóm

 

Vũ Ngọc Thủy Tiên

 • Giảng viên tạo cơ hội cho học viên thảo luận nhóm 

 • Giảng viên giúp em hiểu hơn về những lý thuyết cần thiết để tạo nền tảng căn bản cho em

bottom of page