top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học "Professional Sales and Customer Service Skills " cho khoảng 30 nhân viên diễn ra vào ngày 28 & 29.10.2013 vừa qua

Công ty TNHH CapitaLand

bottom of page