top of page

Công ty TNHH CapitaLand Việt Nam

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Customer Service Excellence Tips"

 

Thời gian đào tạo:

30/07/2014

 

KHÓA HỌC " CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE TIPS"
Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

Trần Thị Xuân Trang

Đặt ra tiêu chí customer Service

Tìm ra handle các tình huống

Customer relationship management

 

Ngỵyễn Thế Nghĩa

Nội dung súc tích

Thự tế

Sôi động

 

Đoàn Thị Thu Hà

Trả lời thấu đáo các câu hỏi được đặt vào

Có những cách nói để giải quyết vấn đề tốt hơn 

Thầy giáo nhiệt tình

 

Trần Hạ Hoài Vi

Powerpoint ngắn gọn, ít chữ mà diễn giải khá nhiều rất tâm đắc

Phần Q & A : Giảng viên trả lời câu hỏi hay

Lecturer: Giảng viên funny và thu hút

 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thầy đưa ra những tình huống hài hước và rất thực tế 

 

Lâm Ngọc Linh

Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm cần thiết và thực tế

 

Nguyễn Thị Hải Vân

Bài học thực tế và hữu dụng

Dễ hiểu

Giáo viên trình bày mạch lạc thông minh.

 

Nguyễn Cảnh Tùng

Thầy dạy nhiệt tình

Kiến thức thực tế

Thời gian ngắn gọn

 

 

bottom of page