top of page

 Công ty TNHH CapitaLand Việt Nam

KHÓA HỌC " KỸ NĂNG SOẠN THẢO ĐÀM PHÁN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG"

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 

Đàm phán và giải quyết tranh chấp hợp đồng"

 

Thời gian đào tạo:

24 & 05/07/2014

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

Lê Thị Hoài An

Tình huống cụ thể và thực tế

Các giải pháp thầy đưa ra rất hay

Các phương pháp dễ đàm phán hiệu quả

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nâng cao khả năng thương lượng với người khác

Có kiến thức thêm về tranh chấp hợp đồng

 

Phạm Thành Luân

Tình huống thiết thực

Thảo luận sôi nổi

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Trà My

Giảng viên kiến thức sâu rộng

Nên hỗ trợ học viên dễ hiểu bài giảng hơn bằng minh họa nhiều tình huống

 

Lê Đình Châu

Biết quy trình về soạn thảo hợp đồng

Hiểu thêm về tố tụng ( quy trình)

 

Vũ Minh Trí

Đòn bẩy tích cực / tiêu cực/ chuẩn

Chiến thuật & chiến lược đàm phán

Kỹ thuật kết thúc một cuộc đàm phán

bottom of page