top of page

Công ty TNHH CapitaLand ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG"

Thời gian đào tạo:21/05/2015

 

 

Ba điều mà các anh / chị tâm đắc trong buổi học

Đoàn Tấn Huy

Thự c tế

Hiểu thêm nhiều kiến thức

Thầy giáo có nhiều kiến thức thực tế, am hiểu các tiêu chuẩn

Hồ Văn Tuấn

Các tiêu chuẩn cho dàn giáo xây dựng

Quản lý rủi ro an toàn

Thái Văn Thông

Tiếp thu được nhiều kiến thức mới

Rất thiết thực

Trần Chí Nhân

Hiểu rõ hơn về cách quản lý an toàn lao động

Đỗ Thị Như Khoa

Quan điêm, nhận thức của giáo viên

Nội dung truyền đạt

Nguyễn Hoàng Tiến

Kiến thức thực tế

Phù hợp

Nguyễn Tuấn Đạt

Dàn giáo

Đánh giá rủi ro

Tiêu chuẩn an toàn

bottom of page