top of page

Công ty TNHH CapitaLand ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"RASCI chart: Effective Planning and Implementation "

 

Thời gian đào tạo:

Đợt 1:15 - 22/01/2015

Đợt 2: 25/03 & 02/04/2015

 

bottom of page