top of page

Công ty TNHH CapitaLand ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Tips to be successful in approaching customer via phone calls"

Thời gian đào tạo:11/05/2015

 

 

bottom of page