top of page

Công ty TNHH Buhler Việt Nam

KHÓA HỌC " KỸ NĂNG BÁN HÀNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP"

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng bán hàng thiết bị công nghiệp chuyên nghiệp "

 

Thời gian đào tạo:

05 & 06/07/2014

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

Nguyễn Phúc Thiên

Học được cách tiếp cận khách hàng tốt

 

Nguyễn Đức Công

Thầy có kinh nghiệm tốt

 

Nguyễn Thu Hiền

Trang bị thêm các kiến thức cần thiết

 

 

 

Đặng Thị Xuân Mai

Tạo lớp học sôi nổi hơn

 

Nguyễn Thái Bình

  • Có được nhiều điều rất hữu ích cho việc bán hàng

  • Kiến thức rất thực tế, bổ ích

  • Cơ sở hạ tầng, phòng học trang thiết bị , teabreak , ăn trưa rất tốt

  • Chuyên nghiệp, hiệu quả

 

 

bottom of page