top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Quản lý thời gian và sự thay đổi" cho nhân viên Công ty Truyền Thông Bút Trẻ (BT Media)

Khóa học được diễn ra vào ngày: 4, 5, 6 và 7/1/2010

 

Công ty Truyền Thông Bút Trẻ (BT Media)

bottom of page