top of page

Chương trình CPA, Australia

P1-Đạo đức nghề nghiệp & Quản trị doanh nghiệp

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 64 giờ 

Chi phí: 13,500,000 VND

P2-Kế toán quản trị chiến lược

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 64 giờ 

Chi phí: 13,500,000 VND

P3-Báo cáo tài chính

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 64 giờ 

Chi phí: 13,500,000 VND

Please reload

F4-Luật Kinh Doanh Cơ Bản

Khai giảng: 28 & 29/06/2014

Thời lượng: 40 giờ ( Thứ 7 & Chủ nhật)

Chi phí: 7,800,000 VND

F6-Kế toán tài chính & Báo cáo tài chính

Khai giảng: 26 & 27/04/2014

Thời lượng: 48 giờ

Chi phí: 8,400,000 VND

F8-Các khái niệm & Nguyên lý kế toán

Khai giảng: 01 & 02/03/2014

Thời lượng: 40 giờ ( Thứ 7 & Chủ nhật)

Chi phí: 7,000,000 VND

Please reload

Ôn tập môn P1

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ 

Chi phí: 3,500,000 VND

Ôn tập môn P2

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ

Chi phí: 3,500,000

Ôn tập môn P3

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ

Chi phí: 3,500,000 VND

Please reload

bottom of page