top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ Năng Bán Hàng Nâng Cao "cho hơn 20 nhân viên 

Khóa học được diễn ra trong ngày 13.07.2013 vừa qua:

 

 

Công Ty TNHH BEHN MEYER

bottom of page