top of page

Công ty Behn Meyer

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng đàm phán trong

kinh doanh"

 

Thời gian đào tạo:

24/03/2014

 

KHÓA HỌC " KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH"
Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

Bùi Thị Thanh Hằng

 • Nâng cao thêm các kỹ năng còn thiếu trong giao tiếp

 • Tính cách khách hàng

 • Kỹ năng đàm phán thỏa thuận

 

Nguyễn Hữu Tấn

 • Nguyên tắc cơ bản trong thương lượng

 • Các chiến lược thương lượng

 • Nhận định khách hàng

 

Trần Quang Vinh

 • Thủ thuật thương lượng 

 • Kỹ thuật thương lượng

 • Giảng viên nhiệt tình

 

 

Phan Thị Thanh Lan

 • Kỹ năng thương lượng

 • Phân tích tâm lý khách hàng trong thương lượng

 • Các chiến lược thương lượng

 

Đặng Văn Năng

 • Kiến thức về kỹ năng đàm phán

 • Nhận biết được tâm lý khách hàng

 • Kiến thức của bài học rất hữu ích với quá trình bán hàng

 

 

 

bottom of page