top of page

Trung tâm đã tổ chức rất thành công khóa học “Kỹ Năng Tư Vấn Chuyên Nghiệp” cho nhân viên của Apollo tại Hà Nội

Khóa học được tổ chức ngày 22 & 23.03.2012 vừa qua.

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

V

 

Trung tâm Anh Ngữ APOLO

bottom of page