TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng thương lượng"

 

Thời gian đào tạo:

19 & 20/09/2015

 

 

ACER VN GROUP

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/28
Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?