top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Business Communication" cho 20 nhân viên Công ty Pentland Asia Việt Nam

Khóa học được diễn ra vào ngày: 31/07, 07/08 & 14/08/2010

 

Công ty Pentland Asia Việt Nam

bottom of page