top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng thuyết trình hiệu quả " cho khoảng 30 nhân viên diễn ra vào ngày 26/10 & 02.11.2013 vừa qua

Công ty Cổ Phần TARA

bottom of page